WYKAZ REALIZACJI

Lp. Nazwa Lokalizacja Stadium Klient Data rozpoczęcia i zakończenia
1 Dokumentacja projektowa związana z budową stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze Malczyce   Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. 12.2013 r -  09.2014  r.
2 Dokumentacja projektowa związana z zadaniem "Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - prace przygotowawcze". Januszkowice, Wróblin   Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. 2014 r.
3 Rekultywacja zbiorników Czchów Rożnów w miejscowości Tegoborze Tęgoborze   Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego 2014 r.
4 Projekt wykonawczy Małej Elektrowni Wodnej Lipki o mocy uzyskanej 1.6 MW, zlokalizowanej przy jazie klapowym Lipki w km 206,92 rzeki Odry wraz z kanałem dopływowym i odpływowym oraz infrastrukturą przyległą tj. drogami dojazdowymi, placem manewrowym, przepławką dla ryb, kładką przejazdową, a także projekt budowlany rozbiórki istniejącego i budowy nowego nabrzeża przeładunkowego o długości 26,0 m przy jazie klapowym Lipki". Lipki PW Doraco Sp. z o. o. sk.   2015 r.
5 Nadzór i opieka geologiczna dla składowiska odpadów komunalnych Jaroszów NT Eneris S.A 2015 r.
6 Nadzór techniczny- Posadowienie budynku spalarni śmieci Poznań NT DCS Sp. z o. o.          2016 r.
7 Nadzór techniczny - Hala Malarni VW Września NT DCS Sp. z o. o.          2016 r.
8 Określenie parametrów nośności gruntów i warunków posadowienia dla Centrum Handlowego w Kaliszu. Kalisz PB DCS Sp. z o. o.          2016 r.
9 Wykonanie oceny 5 - cio letniej wałów przeciwpowodziowych na tzw. polderach Zagórów, Lądek, Tarszewo, Barłogi, Osiecza, Konin, Konińska ,Krzymów, Golina, Grójec, Zbiornik Budzisławsko Suszewskie, Majdany, Powiercie, Patrzyków Warcica, Dobrów Zagórów, Lądek, Tarszewo, Barłogi, Osiecza, Konin, Krzymów, Golina, Grójec, Majdany, Powiercie, Patrzyków Warcica, Dobrów ocena stanu technicznego Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 18.07.2016 r. -31.10.2016 r.
10 Nadzór techniczny - warunki posadowienia hali Mondi Dorohusk PW DCS Sp. z o. o. 2016 r.
11 Doradztwo techniczne w zakresie posadowienia obiektu Simet Grabonóg NT DCS Sp. z o. o. 2016 r.
12 Badania i opinia geologiczna dla posadowienia Ekologicznego Centrum Odzysku na terenach pogórniczych Ruda Śląska Koncepcja/PB Eneris S.A. 2016 r.
13 Local vision and report of existing water supply infrastructure Jakarta, Indonesia PK PT Tinamitra Mandiri, Manhatan Square Building 2017 r.
14 Analiza materiałów stanowiących feasibility - study dla elektrowni wodnych Niemowskiej, Mogilewskiej, Szkłowskiej na Białorusi Białoruś analiza materiałów TINES Engineering Sp. z o.o. 2017 r.
15 Doradztwo techniczne w zakresie produkcji hali spożywczej Warszawa doradztwo techniczne Robrut Group Sp. z o.o. 2017 r.
16 Przebudowa Zatoki Nr 2 oraz Nabrzeża Pionowego wraz a Drogą Dojazdową Oraz Adaptacja w Zakresie Obsługi Ujęć Wody i Obsługujących je Obiektów Pływających Na Terenie Stacji Pomp Rzecznych Zakładu Wodociągu Centralnego w Warszawie Warszawa PW PORR S.A. 2017 r.
17 Budowa Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego w Zakresie Budowy Bramy Przeciwpowodziowej z Komorą i Głową Śluzy u Wejścia do Portu Praskiego Warszawa PW PORR S.A. 2017 r. - 2020 r.
18 Analiza Faktycznych Warunków Zagrożenia Powodziowego Budynków Przy Ul. Augustówka 3 Oraz Ul. Wiertniczej 166 Warszawa Analiza TVN S.A. 2017 r.
19 Ocena Stanu Hydrogeologicznego Terenu Niecki Powyrobiskowej „Jaroszów” Wraz z Koncepcją Optymalnego Sposobu I Kolejności Jej Zabudowy Jaroszów SP Eneris S.A. 2017 r. - 2020 r.
20 Opracowanie operatu wodnoprawnego - Muzeum Wojska Polskiego Ossów - Warszawa PW MON - Muzeum Wojska Polskiego 2017 r. - 2020 r.
21 Budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie Ossów - Warszawa PW DIM'84 Dom i Miasto Sp. z o.o. 2018 r.
22 Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastrukturą, część instalacje sanitarne - odprowadzenie wód opadowych Warszawa PW  Marvipol S.A. 2018 r.
23 Remont dachu Hali nr 33 - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - prace projektowe Gdynia PW INTOP Ltd Sp. z o.o. 2018 r.
24 Okresowa kontrola nieruchomości w Mrokowie w zakresie stanu technicznego elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uzytkowania obiektu, sprawdzanie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia Mroków okresowa kontrola techniczna Gala Development Sp. z o.o. 2018 r.
25 Projekt wykonawczy Elektrownia Wodna Skawina II Kraków PW  ZRE Gdańsk S.A. 2018 r. - 2021 r.
26 Wybudowanie inwestycji MEW Wróblin wraz z wykonaniem projektów wykonawczych - Elektrownia Wodna Wróblin na rz. Odrze Wróblin PW  PORR S.A. 2019 r. - 2021 r.
27 Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zakresie budowy bramy przeciwpowodziowej z komorą i głową śluzy żeglugowej u wejścia do portu Praskiego w Warszawie Warszawa PW Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o. 2019 r.
28 Wybudowanie inwestycji MEW Zwanowice wraz z wykonaniem projektów wykonawczych - Elektrownia Wodna Zwanowice na rz. Odrze Zwanowice PW  PORR S.A. 2019 r. - 2021 r.
29 Grodza tymczasowa dla elektrowni Slap Zeta w Czarnogórze Montenegro/Czarnogóra PW ZRE Gdańsk S.A. 2019 r.
30 Prace  przygotowawcze związane z rozbudową zakładu  ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji w Jaroszowie Jaroszów   ENERIS Sp. z o.o. 2019 r.
31 Sprawozdanie z rozpoznania stanu środowiska gruntowo - wodnego na terenie byłych zakładów chemicznych ZACHEM w Bydgoszczy Bydgoszcz analiza środowiska ENERIS Sp. z o.o. 2019 r.
32 Inwentaryzacja wraz z oceną stanu technicznego Kanału Jeglińskiego w m. Karwik na potrzeby oszacowania zakresu i wartości robót pozostałych do wykonania. Karwik inwentaryzacja+ocena stanu technicznego PGW Wody Polskie RZGW Warszawa 2019 r.
33 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie Zdroju - projekt wykonawczy zbiornika retencyjnego ZRS Połczyn - Zdrój PW EkoWodrol Sp. z o.o. 2019 r.
34 Monitoring systemu aparatury kontrolno - pomiarowej terenu niecki powyrobiskowej "Jaroszów" Jaroszów monitoring systemu aparatury kontrolno-pomiarowej ENERIS Sp. z o.o. 2019 r.
35 Zabezpieczenia wykopu pod rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, wraz z budową garażu podziemnego przy ul. Okólnik w Dzielnicy Sródmieście w Warszawie Warszawa PW fundamenty PSRI Polska Sp. z o.o. 2020 r.
36 Budowa MEW Sulenczyno Sulenczyno PW HANSE ENERGIA HUDEMANN S.A. 02.2020 r. - 07.2020 r.
37 Projekt elektrownia Ostrołęka C Ostrołęka   General Electric Power S.A. 01.2020 r. - 04.2020 r.
38 Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego - projekt budowlany, w tym projekt hydrotechniczny oraz projekt technologii uzdatniania wraz z instalacjami technologicznymi, elektrycznymi i automatyki związanymi z technologią uzdatniania Warszawa PB i PW WXCA Sp. z o.o. 01.2020 r. - 10.2020 r.
39 Wykonanie rozpoznania geotechnicznego dla terenu przyszłego składowiska w miejscowości Konin Konin Studium ENERIS S.A. 06.2020 r. - 07.2020 r.
40 Wstępna koncepcja modernizacji oczyszczalni ZUO Konin Konin Koncepcja ENERIS Sp. z o.o. 07.2020 r. - 08.2020 r.
41 Wykonanie dokumentacji do pozwolenia na użytkowanie dla Elektrowni Wodnej Skawina II Skawina PW ZRE Gdańsk S.A. 07.2020 r. - 09.2020 r.
42 Uzyskanie przedłużenia pozwoleń wodnoprawnych dla EW Kropkowice, Krępna, Januszkowice Kropkowice, Krępna, Januszkowice uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych PGE Energia Odnawialna S.A. 2020 r.
43 Operat wodnoprawnych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień oraz wykonanie prac projektowych dla el. Wodnej Tresna Tresna operat wodnoprawny Ekologiczne Projekty Energetyczne MADEX Sp. z o.o. 2020 r.
44 Weryfikacja założen projektowych dotyczących doboru urządzeń do wykonania tymczasowej pompowni na potrzeby kontraktu p.n. "Modernizacja Stacji Pomp Kanałowych Saska Kępa I" zlokalizowanej przy ul. Al.. Waszyngtona 3 w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Południe". Warszawa Studium Inzynieria Rzeszów S.A. 2020 r.
45 Ekspertyza techniczna określająca przyczyny występowania wysokiego poziomu wód gruntowych w korpusie zapory wraz z określeniem metody eliminacji wskazanych nieprawidłowości, określenie wartości piętrzenia w zbiorniku w czasie przecieku, wyposażenie obiektów zapór w repery powierzchniowe, piezometry oraz inklinometry w miejscowości Górowo Iławieckie na rzece Młynówce. Zbiornik Wodny i Zapora Górowo Iławieckie ekspertyza techniczna Gmina Miejska Górowo Iławieckie 03.2020 r. - 04.2020 r.
46 Opracowanie okresowej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Kanczuga" wraz z obiektami funkcjonalnie z nimi związanymi Zbiornik Wodny Kańczuga okresowa ocena stanu technicznego PGW Wody Polskie RZGW Rzeszów 2020 r.
47 Kąty-Myscowa. Opracowanie aktualizacji koncepcji rozwiązań technicznych budowy zbiornika uwzględniającej m.in.. Wyniki modelowania hydraulicznego z 2019 roku, rozpoznane dotychczas warunki geologiczne oraz ich ewentualną aktualizację. Kąty - Myscowa opracowanie aktualizacji koncepcji rozwiązań technicznych budowy zbiornika PGW Wody Polskie RZGW Rzeszów 2020 r. - 2021 r.
48 Projekt renowacji awanportu górnego Śluzy wraz z remontem kierownic - Port Praski Warszawa projekt Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o. 2020 r. - 2021 r.
49 Budowa MEW Sromowce III na istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne znajdującym się w m. Sromowce Wyżne Sromowce Wyżne projekt Zespół Elektrowni Wodnych S.A Niedzica 2021 r.
50  Koncepcja techniczno – technologiczna nowych kwater (5, 6, 7, 8) składowiska odpadów w Jaroszowie.  Jaroszów  koncepcja techniczno - technologiczna  ENERIS ECU Sp .z o.o.  2021 r.
51  Aktualizacja PW fosy wraz z systemem nawadniającym i robotami towarzyszącymi.  Kurozwęki aktualizacja PW  Zespół Pałacowy Kurozwęki Sp. z o.o.  2021 r.
52  Nadzory geodezyjne, geotechniczne oraz Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego  Jaroszów nadzór geodezyjny, geotechniczny, Nadzór Inwestorski   ENERIS ECU Sp .z o.o. 2021 r.
53 EW Wrocław I - modernizacja nabrzeży kanału energetycznego odpływowego elektrowni – dokumentacja projektowa Wrocław projekt TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. 2021 r.
54 Przebudowa istniejącej rozdzielnicy SN oraz rozdzielnicy NN Sromowce Sromowce Wyżne projekt Zespół Elektrowni Wodnych S.A Niedzica 2021 r.
55 Koncepcja projektu budowy MEW Rożnów wraz z określeniem wstępnych kosztów zadania inwestycji i analizą finansową oraz opłacalności Projektu. Rożnów projekt TAURON Ekoserwis Sp. z o.o. 2021 r.
56 Roczny przegląd w zakresie sprawności technicznej budowli przelewowej z zamknięciem zasuwowym Górowo Iławieckie przegląd Gmina Miejska Górowo Iławieckie 2021 r.
57 Uproszczona analiza techniczno-ekonomiczna dla budowy MEW Rożnów Rożnów analiza technoczno - ekonomiczna TAURON Ekoserwis Sp. z o.o. 2021 r.
58 Wstępna analiza przydatności użytkowej terenów przemysłowych w okolicy Gliwic Gliwice analiza Eko - Efekt 2022 r.
59 Jaroszów - kwatery 5,6,7,8, oczyszczalnia odcieków Jaroszów projekt ENERIS ECU Sp. z o.o. 2022 r.
60 Dokumentacja remontowa śluz Kanału Augustowskiego Kanał Augustowski dokumentacja projektowa PGW Wody Polskie 2022 r.
61 Odtworzenie szczelności obwałowania ziemnego Orzepowice w PGE GiEK S.A. Oddział elektrownia Rybnik Rybnik dokumentacja projektowa, roboty budowlane PGE GiEK S.A 2023 r.
62 Dokumentacja budowlana i wykonawcza dla zadania: modernizacja zamknięć remontowych MEW Łaczany I wraz z uzyskaniem niezbednych pozwoleń administracyjnych Łączany dokumentacja projektowa

Zespół Elektrowni Wodnych S.A. Niedzica

 

2023 r.
63 Elektrownia Wodna Ławica - modernizacja jazu, udrożnienie przepławki dla ryb - projekt Ławica dokumentacja projektowa

Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.

2023 r.
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij